Zlatan-Wake Up

DOWNLOAD MP3

LYRICS

Ayii
Ayii
Ayii
Wo
Èmi Sọkalẹ
Ibile
Sọkalẹ
Kapachimerimeripako
Shebi adura momsi àti popsi mi

Ọya when I wake up in the morning (Spellz)
Modupé fi Ọlọrun
It wasn’t really funny
Kinto gba débi
Kinto gbà débi
When I wake up in the morning
Modupé fi Ọlọrun
It wasn’t really funny
Kinto gbà débi

Ọdọ yi ba yọ mi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lo yo mi oh
Ọdọ yi ba yọ mi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lọ yo mi oh
Kinto ba debi
Kúrò bẹ

Wọ
Them say love na one tin tin
Na so this ilé aiye sef gon bintin
A jo rin nígbà yẹn ni, a’dẹ mọ ni olówó
Ti kpa ma fi àkara fún mẹ koko
Everyday lafin she adura
Ki Jésù ranti wa, ko ma j’awa ni kan ni nepa ma wa ja’na wà
Showers of blessing lẹ’npe
Ojú tí kún palour wa
Tori every time t’ojo ba rọ, o ma leak lati roof wa
And I wan build this legacy, for my family
Before I komot for house, I promise say them go be proud of me
Jésù nìkan mogbọ’kan le, lẹyìn é kòsí ẹlomi
Lati ni iwọ pe, Jesu ni mo pe to dẹ pick call mí

When I wake up in the morning
Modupé f’ore Ọlọ’un
It wasn’t really funny
Kinto ba debi
Kinto ba debi

When I wake up in the morning
Modupé f’ore Ọlọ’un
It wasn’t really funny
Kinto ba debi
(Kinto ba debi, Jonmo)

Ọdọ yi ba debi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lo yo mi oh
Ọdọ yi ba debi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lọ yo mi
Kinto ba debi

Wọ, èmi re, èmi re
Mo wà d’ẹni tó rà benz
Èmi re, èmi re
Mo wa dẹni tó wà fresh
Èmi re
Ọmọlẹ, ti olùwà gbogo fun
E ni binu, e so fu pe ologo ni, ko filẹ
Mọ hussle Toronto oh
Nínú òtútù, ni nínú orun
Ko le da fun mi
Ki ma bọ, kọ ni “rara ko ki sho’un”
Mọn ti fresh telé telé woni on sho’un
Awọn l’abọsi, Awọn gbeborun
And I wan build this legacy for my family
Before I komot for house I promise say them go be proud of me
Jésù nìkan mogbọ’kan le, lẹyìn é kòsí ẹlomi
Lati ni iwọ pe, Jesu ni mo pe to dẹ pick call mí

Ọdọ yi ba yọ mi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lo yo mi oh
Ọdọ yi ba yọ mi
Shebi adura momsi àti popsi mi
Ma lọ yo mi
Kinto ba debi

Spellz
Sweet
Written by:Musixmatch